ได้รับการรับรองระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015

มาตรฐานฉบับล่าสุดมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ISO 9001 : 2015 แสดงให้ลูกค้าเห็นว่าบริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้ด้วยคุณภาพที่เสมอต้นเสมอปลาย มาตรฐานนี้ยังเป็นเครื่องมือในการปรับกระบวนการขององค์กรให้เข้าที่เข้าทางและทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพในสิ่งที่กำลังทำอยู่

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และนโยบาย

บริษัท ไทยคีวา เคมิคอลส์ จำกัด

บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการภายในและระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับและสร้างความมั่นใจให้แก่บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง มาตลอดช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ.2559 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 แล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ที่ผ่าน โดยได้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) พร้อมนี้บริษัทก็จะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพให้ก้าวหน้าและอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้สินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ้ามีความพึงพอใจในการใช้สินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

cms-img
Thai Kiwa Chemicals Co., Ltd. ISO9001:2015 Certificate TH14/7676

คำแถลงนโยบายระบบบริหารคุณภาพ

“ มุ่งมั่นผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตามที่ลูก ค้ากำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ และความไว้วางใจจากลูกค้า และทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีมาตรฐานการจัดการ และดำเนินกิจการตามมาตรฐานสากล ฯลฯ ”

คำขวัญนโยบายระบบบริหารคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บริการ ตรงเวลา ต่อเนื่อง เรื่องพัฒนา เพื่อลูกค้า พึงพอใจ

คำค้น: ISO VOC NIA

Follow us on Facebook

  • เม็ดสีสูตรพิเศษ

    ยึดเกาะดีเยี่ยมซึมลึกไม่ลอกล่อน เม็ดสีสูตรคงทนทุกสภาพอากาศ
  • การปกป้องที่เหนือกว่า

    ทนแสงแดด ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่นํ้า และคราบสกปรกซึมเข้าสู่พื้นผิว
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    นวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย เทคโนโลยีการผลิตสีที่ทันสมัย

มหัศจรรย์สีคุณภาพ

สีคุณภาพพิเศษกว่าสีทั่วไปในท้องตลาด ที่ให้การปกป้องผนังบ้านของคุณจากมลภาวะจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับการใช้งานกับพื้นผิววัสดุที่เป็นคอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ ฯลฯ