ทำความรู้จักกับ ISO 9001 : 2008 คืออะไร

มาตรฐานระบบการจัดการสากลที่นำมาใช้ในองค์กรปัจจุบันมีหลากหลายมาตรฐาน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นมาตรฐานระบบการจัดการทางด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 หรือเรียกว่า ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) องค์กรที่ได้ใบรับรองมาตรฐานนี้ มีความเป็นเลิศด้านมาตรฐานระบบคุณภาพนั่นเอง

ทำความรู้จักกับ ISO คืออะไร?

ISO หรือเรียกว่า ไอโซ เป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษคำว่า International Organization for Standardization ตามจริงแล้วน่าจะเรียกว่า IOS ซึ่งเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษขององค์กรนี้ แต่เปลี่ยนเป็น ISO เพราะความหมายจากภาษากรีก แปลว่า “สมดุล หรือเท่าเทียมกัน” ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน จึงดัดแปลงชื่อขององค์กรเปลี่ยนเป็นคำว่า ISO

ISO เป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศขึ้น International Standards โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นไปโดยสะดวก และช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ โดยมาตรฐานที่กำหนด

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และนโยบาย

บริษัท ไทยคีวา เคมิคอลส์ จำกัด

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจหลัก 3 ประการ โดยยึดถือการมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า (Customer Focus) การรับผิดชอบสำหรับลูกค้าทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ (Accountability) การปรับปรุงไม่หยุดยั้ง (Non-stop Improvement) ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 โดยได้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS (The United Kingdom Accreditation Service) บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์งานบริการที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้สินค้า และบริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

cms-img
Thai Kiwa Chemicals Co., Ltd. ISO9001:2008 Certificate TH14/7676

คำแถลงนโยบายระบบบริหารคุณภาพ

“ มุ่งมั่นผลิต วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตามที่ลูก ค้ากำหนด เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ และความไว้วางใจจากลูกค้า และทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีมาตรฐานการจัดการ และดำเนินกิจการตามมาตรฐานสากล ฯลฯ ”

คำขวัญนโยบายระบบบริหารคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บริการ ตรงเวลา ต่อเนื่อง เรื่องพัฒนา เพื่อลูกค้า พึงพอใจ

คำค้น: ISO VOC NIA

Follow us on Facebook

  • เม็ดสีสูตรพิเศษ

    ยึดเกาะดีเยี่ยมซึมลึกไม่ลอกล่อน เม็ดสีสูตรคงทนทุกสภาพอากาศ
  • การปกป้องที่เหนือกว่า

    ทนแสงแดด ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่นํ้า และคราบสกปรกซึมเข้าสู่พื้นผิว
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    นวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วย เทคโนโลยีการผลิตสีที่ทันสมัย

มหัศจรรย์สีคุณภาพ

สีคุณภาพพิเศษกว่าสีทั่วไปในท้องตลาด ที่ให้การปกป้องผนังบ้านของคุณจากมลภาวะจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับการใช้งานกับพื้นผิววัสดุที่เป็นคอนกรีต อิฐ หินธรรมชาติ ฯลฯ